“Nato sem videl zver, ki je vstajala iz morja. Imela je deset rogov in sedem glav, na rogovih deset diademov in na svojih glavah bogokletno ime … Tu je mod­rost. Kdor ima um, naj izračuna število zveri: je nam­reč število človeka. To število pa je šeststo šestin­šest­deset.”

Tako veli Razodetje, zadnja, 27. knjiga Nove zaveze. Težko razumljivo, prispodobno besedilo govori o začasni vladavini zla, Kristusovem drugem prihodu, poslednji sodbi in končni zmagi Boga. Zapisani citat je edina omemba dotičnega števila zveri v celot­ni Bibliji in kot taka pravzaprav sploh ni utemeljena. Pismouki celo menijo, da je je bila izvorno zapisana kot 616, a tudi ta brez pravega razloga. Vseeno manko razlage ni odvrnil zahodne civilizacije od tega, da števila ne bi povraževerili. Ulice in hoteli se mu ogibajo in celo Intel je svoje procesorje v starih časih nastavil na 667 megahercev, dasi bi bilo 666 bolj naravno. Največjo reklamo za simbol pa sta naredila film Omen s hudičevim otrokom Damienom in ansambel Iron Maiden s komadom The Number of the Beast. Ni čudno, da obstaja celo strah pred dotično brojko, ki se mu reče heksakosioiheksekontaheksafobija. Mi take vrsti fobi nismo, zato bo majska številka leta 2057 neprestopna. In s pentagramom na pročelju.

Takale je zver iz Razodetja oziroma Apokalipse, kakor se glasi drugo ime za knjigo. Zanimivost: beseda apokalipsos v grščini ne pomeni nič katak­liz­mič­nega, marveč dobesedno ‘razodetje’ ali ‘odsti­ra­n­­je’. Izraz je katastrofičen pomen dobil zaradi vsebine.

Zakaj se je apostolu Janezu, kateremu po tradiciji pripisujemo avtorstvo Razodetja, zdela ta številka povezana s hudičem, ki ga v besedilu ponazarja zver, je težko reči. Matematično je sicer 666 dovolj posebno število. Je vsota kvadratov prvih sedmih praštevil in obenem seštevek prvih šestintridesetih naravnih števil. Iz slednjega sledi, da gre za trikotniško število; ta pojem pomeni vsoto objektov, ki jih lahko razmestimo v obliko enakostraničnega trikotnika. 666 zapisano po rimsko vsebuje same različne znake: DCLXVI. Ampak nič od tega ni posebej diabolično. Ena od morebitnih razlag je, da skupek numeričnih vrednosti hebrejskih črk NRON QSR, kakor so tedaj pisali ime Neron Cezar, da 666. Za časa njegove vladavine se je namreč pričela judovska vstaja zoper rimskega okupatorja. Ali pa je nekdo videl v prihodnost in črke angleške abecede zapisal kot večkratnike šestice ter nato seštel vrednosti v besedi computer … 

Ako se ti otrok obnaša čudaško, recimo renči, s pog­ledom ubija mucke in hodi po stropu, mu poglej za uho. Če ima tam zapisano število 666, imaš pri hiši Antikrista, ki ga je v resnici povrgla šakalka.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.